HOME | Akumulátory | Elektromotory | Materiál | Motory | Nabíječky | Přijímače | RC soupravy | Regulátory | Serva | Stavebnice letadel | Vrtule
Vinklarek.cz - Modelarske potreby


Adresa:

Stanislav Vinklárek - RC dráha (provozovatel)
Modelářské potřeby Hranice
Klokočí 4
753 61 Hranice 4
Czech Republic

=============================================================

Email a číslo mobilu:mobil: 724 307 447 Po - Pá 18 - 19 hod.; So 12 - 13 hod.


=============================================================

IČ: 676 90 963

=============================================================Ochrana dat

Provozovatel tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, předány 3. osobě nebo zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány pouze z obchodních důvodů.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka servisu nebo dodavateli - např. při záruční opravě, tak se provozovatel zavazuje, že tyto informace - nejčastěji pouze jméno, příjmení a č. mobilu, předá až po předchozím odsouhlasení zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů, které souvisí s objednávkou. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z účetní databáze (výmaz z adresáře skladového a fakturačního programu).


Podrobné obchodní podmínky.

Poštovné - doprava (od 1.2.2019).
- 120 Kč - platba předem
- 180 Kč - dobírka

Objednávka.
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě potvrzení emailové nebo telefonické objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího (=zákazníka).
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv. V případě stornování objednávky, která byla předem uhrazena převodem na účet je kupující povinen uhradit prodávajícímu poplatek 5% z ceny objednaného zboží. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka zajistit a je již skladem nebo bylo vyskladněno dodavatelem.

Storno objednávky ze strany prodávajícího.
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží (nad 10%). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet (nejpozději do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod).
Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. V souladu s tímto Zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě je nutné dodržet tyto podmínky:
Kontaktujte nás písemně nebo emailem, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte specifikaci-název zboží a datum nákupu. Zboží doručte zpět na naší adresu. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originální doklad o koupi.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno u naší firmy za skladový poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci a prostor na uschování).

ADR
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

ODR
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers

Dodací podmínky.
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5-ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad, případně záruční list a návod na používání výrobku.
S fyzickou osobou obchodujeme na základě Občanského zákoníku, s právnickou osobou dle Obchodního zákoníku.

Reklamace a reklamační řád.
Obecné podmínky reklamace.
Povinnosti kupujícího.
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
- na e-mailovou adresu "vinklarek@vinklarek.cz"
- poštou na výše uvedenou adresu
- odeslat do externího servisního střediska (dovozní firmy apod.)
Kupující je povinen předložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad) a písemně sdělit podrobný popis závad/y na servisním formuláři: serv_form.xls.

Povinnosti prodávajícího:
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího emailem nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době - záruční podmínky.
Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží od dopravce - kurýrní firmy.

Záruční podmínky:
a) Délka záruky je uvedena na záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba prodlužuje o dobu trvání opravy/reklamace.
b) Je-li závada opravitelná je bezplatně opravena; v opačném případě bude zboží vyměněno. Zboží nemusí být v původním obalu.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem - viz: "https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/reklamace" )
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které jsou v rozporu s návodem apod.
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do el. sítě neodpovídající příslušné normě

Prodej a platba za zboží.
Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení zboží. Uhrazení plné částky je provedeno formou dobírky v místě předání zboží (skrze s. p. Česká pošta) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží včetně ceny dopravy.

Závěrečná ustanovení.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím S. Vinklárkem IČ 67690963 a kupujícím.
Kupujícím se rozumí fyzická osoba nebo osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí Občanským zákoníkem - Zákon č. 89/2012 Sb.
V závislosti na změně příslušných právních norem nebo naší obchodní politice, si vyhrazujeme právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost zveřejníme na internetových stránkách www.vinklarek.cz
Platnost (poslední aktualizace): od 24.5.2018.

=============================================================


Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

Základní údaje provozovatele
IČ: 67690963
Obchodní firma - provozovatel: Stanislav Vinklárek - RC dráha
Datum vzniku: 10.6.1998
Adresa místa podnikání: 75361 Klokočí 4


 
© 2010 Vinklarek.cz Cam 
   Nákupní košík: 0 položek